TEKNOLOJİNİN TARİHÇESİ

Catliq teknolojisi Danimarkalı "FLS miljo" tarafından geliştirilen super critical platform'un sahibi 4 bilim adamının 2003 yılında kurduğu "SCF Technologies" firmasınca icat edilmiştir. SCF Technologies 2006 senesinde halk açılmış ve 2007 senesinde hisseleri Nasdaq OMX Nordic Exchange'de işlem görmeye başlamıştır. Ön çalışmaları laboratuvar ortamında tamamlanan Catliq ilk olarak Kopenhag yakınlarındaki Harlev şehrinde bu amaç için özel olarak kurulan pilot tesiste denenmiş ve çok başarılı sonuçlar alınmıştır.

2006 yılında özel olarak kullanım alanlarıyla sınırlandırılmış mikro ölçekli tesisler kurulması için Grundfos Group ile lisans sözleşmesi anlaşması imzalanmış ve 2008 SCF Technologies mühendisleri tarafından tasarlanan mikro ölçekli demonstrasyon tesislerinin inşaatı tamamlanarak üretim izinleri alınmıştır.

2011 yılına gelindiğinde uzun süredir Catliq'in gelişimini takip etmekte olan Altaca Enerji stratejik bir kararla Catliq'in bütün uluslararası patentlerini ve o güne kadar geliştirilmiş know how'ının tümünü kapsayan IP haklarını satın almıştır. Satın alma sonrasında Altaca Enerji personeli Harlev'e giderek pilot tesisin sökümünü tamamlamış ve Gebze Organize Sanayi'nde kurulu Teknopark'a naklederek daha önce teknolojinin geliştirilmesinde rol almış Danimarkalı mühendislerle beraber tesisin kurulumunu ve devreye alımını tamamlamıştır.

Bu güne kadar geçen süre içerisinde teknolojinin bazı eksikleri giderilmiş, verimliliği arttırılarak çalışmalar yapılmış, organik tuzların ayrıştırılması sorunu çözülmüş, atık suyun arıtılması için yeni bir sistem geliştirilmiş ve üretilen petrolün hafifletilmesi yolunda önemli mesafeler kat edilmiştir.