KATALİZÖRLER

Katalizörler kimyevi bir reaksiyon hızını arttıran veya yavaşlatan maddelerdir. Katalizör terimi, 1835'te İsveçli kimyacı Jöns Jakob Berzelius tarafından ilk defa kullanılmıştır. Berzelius, katalizörün reaksiyona giren maddelerin bağlarını çözecek şekilde tesir ettiğini ve böylece reaksiyonun daha hızlı bir şekilde meydana gelmesine yardım ettiğini kabul etmiştir. Bazı katalizörler reaksiyon hızını yavaşlatır. Buna negatif katalizör denir. Buna rağmen katalizörlerin çoğu reaksiyon hızını arttırır ve reaksiyon hızını arttıran katalizörlere de pozitif katalizör denir. Katalitik işlemlerin modern sanayide (bilhassa esası kimyevi madde olan) ve petrol ürünlerinin elde edilmesinde yaygın olarak kullanılır.

Katalizörler iki gruba ayrılır :

 

  • Heterojen katalizörler, genellikle katı maddelerdir ve reaktif bileşenler ise genellikle gaz veya sıvı haldedirler.
  • Homojen katalizörler, reaksiyon bileşenleri ile aynı fazdadırlar.

 

Catliq mucizesinin temelinde de patenti Altaca Enerji'ye ait olan özel katalizörler yatmaktadır. Doğru miktarda kullanılan bu özel katalizörler sayesinde doğal yollardan yüzbinlerce yılda oluşan petrolün oluşum süreci Catliq reaktörlerinde çok büyük bir hızla tekrarlanmakta ve tüm reaksiyon 30 dakikadan daha kısa bir süre içerisinde tamamlanmaktadır.